Kaupeena Panchakam in Tamil

ஏன் கோமனம்

வேதாந்தமும் சித்தாந்தமும் வாழ்க்கை என்றவன்
பிட்சை பாத்திரத்தில் கிடைத்தே உணவு என்றவன்
சுகமும் துக்கமும் சமம் என்றவன்
ஓ கோமணதாரியே நீயே பாக்கியமானவன்

Vedantha Vakhyeshu Sada ramantho,
Bhikshannamathrena trishtimantha,
Vishokamantha karane charantha,
Kaupeenavantha Khalu bhaghyavantha 1

Always thinking about words of philosophy,
Always getting satisfied with food got by begging,
And always without trace of sorrow, thinking of the inner self,
The man with the loin cloth is indeed the lucky one.


மரநிழலை ஓய்விடமென வாழ்ந்தவன்
இருகைப்பிடி உணவே போதுமென வாழ்ந்தவன்
காந்தலாடையில் செழிப்பாய் வாழ்ந்தவன்
ஓ கோமணதாரியே நீயே பாக்கியமானவன்

Moolam tharo kevalam ashrayantha,
Panidhvayam bhokthuma manthrayantha,
Kandhamiva sreemapi kuthsayantha,
Kaupeenavantha Khalu bhaghyavantha 2

Always depending on only roots and plants,
Always taking only two hands full of food,
And always thinking of wealth as a torn piece of cloth,
The man with the loin cloth is indeed the lucky one.


தன்னிலையில் மகிழ்ந்த மனதை ஆண்டவன்
ஐம்புலன்களையும் அடக்கி ஆண்டவன்
எந்நிலையிலும் பிரம்மாய் ஆனவன்
ஓ கோமணதாரியே நீயே பாக்கியமானவன்

wananda bhava pari thushti mantha,
Sushantha sarvendriya vruthi mantha,
Aharnisam brahma sukhe ramantha,
Kaupeenavantha Khalu bhaghyavantha 3

Always getting elated in his own thoughts,
Always peacefully controlling all his senses,
And always drowned in the pleasure of Brahmam,
The man with the loin cloth is indeed the lucky one.


உடலின் மாற்றங்களை வேறுபட்டு மகிழ்ந்தவன்
உள்ளத்தின் தேடலை ஆத்மாஎன மகிழ்ந்தவன்
ஆதிஅந்தமும் மத்யமும் ஒன்றென மகிழ்ந்தவன்
ஓ கோமணதாரியே நீயே பாக்கியமானவன்

Dehadhi bhavam parivarthayantha,
Swathmana athmanyavalokayantha,
Naantha na Madhyam na bahi smarantha,
Kaupeenavantha Khalu bhaghyavantha 4

Always witnessing his own changes of the body,
Who is seeing himself as his soul,
And who never thinks of ends, middle and outside,
The man with the loin cloth is indeed the lucky one.


எங்கும் எதிலும் ப்ரஹமமென களிப்பவன்
தானும் அந்த ப்ரஹமமென களிப்பவன்
சுதந்திரமாய் திரிந்து பிட்சையுண்டு களிப்பவன்
ஓ கோமணதாரியே நீயே பாக்கியமானவன்

Brahmaksharam pavanamucharantho,
Brahmahamasmeethi vibhavayantha,
Bhikshashano dikshu paribramayantha,
Kaupeenavantha Khalu bhaghyavantha 5

Always reciting the name of Brahmam with devotion,
Always thinking that he himself is Brahmam,
And who wanders aimlessly depending on alms obtained,
The man with the loin cloth is indeed the lucky one.


Kaupeena Panchakam Of Adi Sankaracharya

Signs of extreme VAIRAGYA !!,
characteristics of AVADHOOTHA !!

This is a very short poem with five stanzas which glorifies the life of a sannyasi (Ascetic). An ascetic in India is supposed to give away all his wealth before entering in to renunciation and get a loin cloth (kaupeena) from his teacher. That would be his only property.

It has religious significance attached to asceticism for the Hindus. Sometimes Lord Shiva himself is depicted wearing Kaupina. Even Lord Murugan of Palani and Hanuman are said to be wearing this garment. Langot or kaupinam is associated with celibacy. Sri Shankaracharya composed a verse called Kaupina Panchakam to assert the significance of asceticism.

It is beautifully sung here: https://www.youtube.com/watch?v=pqrQjiXkpvs

கடவுள் நீ

நீயும் கடவுள் தான்

உன்னில் நீ கடவுளை காணதவறியது

கடவுளின் தவறில்லை

Perished Millions

Millions have perished for desire,

millions perished in temptation,

millions have perished

for wealth, women and land.

Guheshwara, I cannot see any who has perished for you.

– Allamaprabhu/465

No43

Like

The lightning behind the clouds

The mirage behind nothingness

The silence behind the sound

The light behind the eyes

Such is your state guheshwara

TEACHERS

அ சிறியர் முதல் ஆசிரியர் வரை

இயற்கை முதல் சான்றோர் வரை

கற்பித்தவர்க்கு நன்றி

Happy Teachers day to all gurus.

அனுமன் நாற்பது

குரு பாத தூசி கொண்டு 
மனக்கண்ணாடி தூய்மை கொண்டேன்
நாற்செல்வம் அளிக்கும் ரகுவம்ச ராமனின் 
மாசற்ற மகிமையை பாடி மகிழ்கின்றேன் 

அறிவற்ற நான் அறிந்தேன்
வாயு புத்திரனை தியானிக்க 
அவனே வலிமை அறிவு புத்தி அளித்து
அணைத்து இன்னல்களை விடுவிப்பான் 

வெற்றி அனுமனுக்கே அவனே
ஞான ஒழுக்கத்தின் பெருங்கடல் 
வெற்றி அத்தெய்விக மந்திக்கே 
அவனே மூவுலகையும் ஒளிர்வித்தவன்

ராமா தூதனே 
மகா வலிமை கொண்டவனே 
அஞ்சனை மைந்தனே 
வாயு குமாரனே

மகா தீர்னே
மின்னல் உடல் வீரனே
தீய எண்ணத்தை அழிப்பவனே 
நல்ல எண்ணத்தை அளிப்பவனே 

தங்க நிறத்தவனே
ஒளிரும் தோற்றம் கொண்டவனே
அழகிய காதணியும்
சுருள் மூடியும் கொண்டவனே

ஒரு கையில் கதாயுதம்
மறு கையில் கொடியும்
இட தோளில் 
மௌஞ்சி நூல் அணிந்தவனே 

சிவ அவதாரமே
கேசரி நந்தனே
உனது மேன்மையை 
இவுலகு போற்றி வணங்குமே

கற்றவனே ஒழுக்கசீலனே
சிறந்த புத்திமானே
ராமனின் பணிக்காக 
ஆவலுடன் காத்திருப்பவனே

ராமகாவியத்தில் இன்புறுபவனே
சீதா ராம
இலட்சுமணை
இருதயத்தில் கொண்டவனே

சிறு மந்தியாய் தோன்றி
சீதா அன்னையை வணங்கியவனே
சீரிய மந்தியாய் தோன்றி
இலங்கையை எரித்தவனே

பல ரூபதாரியாய்
அசுரரை அழித்தாய் 
ராமச்சந்திர மூர்த்தியின்
ஆணையை விரும்பி முடித்தாய்  

சஞ்சீவினி மலை கொண்டு 
இலட்சுமனை காத்தவனே
ரகு வம்ச திலக ராமனே
உன்னை தழுவி இன்புற்றானே

ராமரால் போற்றி புகழப்பட்டவனே
ராமருக்கு பிரியமான
பரதனை போன்றவன் 
என அறியப்பட்டவனே

ஆயிரம் தலை ஆதிசேஷனால் 
போற்றி புகழப்பட்டவன் என 
ராமர் கூறி தழுவி 
இன்புற்றானே 

சனகர் பிரம்மா 
மற்ற முனிவர்களும்
நாரத சரஸ்வதி
நாக அகிசரூம்

எமன் குபேரன் திசை தேவர்கள்
உன் புகழ் பாட முடியாதபோது
புலவர் மற்றும் அறிஞர்களை 
என் சொல்வது

உனது சேவை அறிந்தவன் சுக்ரீவன்
உனது நட்பால் 
ராமனின் உதவி பெற்றான்
ராஜ்ஜயம் ஆண்டான் 

உனது அறிவுரை
விபீஷணன் ஏற்றதனால்
இலங்கை அரசனான் 
இது உலகம் அறிந்தது 

ஆயிரம் யோஜனய் தாண்டி
விண்னில் சென்றாய்
கதிரவனை கனியென 
விழுங்கி தின்றாய் 

ராமரின் மோதிரம்
உன் வாயில் இருக்க
கடலும் கால் அளவானதே
இதில் என்ன ஆச்சிரியம்

கடின செயல்களும்
இவ்வுலகில்
எளிதானதே
உனது அருளால்

ராமா ராஜ்ஜியமோ
அனுமன் காவலில்
அவன் அனுமதியன்றி
அணுவும் நுழையாதே
உனை சரணடைய 
அனைத்து இன்பமும் கிடைக்கும்
உன் காவலில் நானிருக்க
பயம் ஏதும் எனக்கில்லை

உனது வலிமை
உனது அதிகாரம்
உனது கர்ஜனை கேட்டால்
மூஉலகமும் நடுநடுங்கும்

அனுமன் நாமம் கூற
பூத பிசாசு
ஆவிகளும்
விலகி ஓடும்

அனுமன் நாமம் கூற
வியாதிகளும்
துன்பக்களும்
விலகி ஓடும்

எண்ணம் வார்த்தை செயலில்
அனுமனை நினைத்த வந்தால்
அனைத்து இன்னல்களும்
விலகி ஓடும்

யோகிகளும் போற்றி வணங்கும்
ஸ்ரீராமனின் தேவைகளை
சுலபமாய் நீ 
நிறைவேற்றினாய் 

விரும்பியதை வேண்டி 
அனுமனை அணுக அவனோ
உரியதை தந்து அதை ஏற்க
முடிவிலா முழுமை தருகிறார் 

நான்கு யுகங்களும் போற்றும்
உன் புகழ்
உன் வலிமை
இப்பிரபஞ்சம் போற்ற பரவுமே 

ரிஷி முனிவரை
காத்து நிற்பது நீ 
அசுரரை அழித்தது நீ 
ராமரின் நேசமானாய் நீ

எட்டு சித்திகளும் 
ஒன்பது செல்வங்களும்
வேண்டுவோருக்கு வழங்க
சீதையின் அருள் பெற்றவன் நீ 
 
ராமரை அறிந்த நீ 
ராமபக்த அனுமன் நீ 
எப்பொழுதும்
ரகு வம்ச சேவகன் நீ 

உனது பெருமை பாட 
ராமர் அடி சேர
முப்பிறவி பிணிகளும்
விலகி ஓடும்

இறந்தபின் ராமனிடம்
சேர்த்தவன் அவனே
பலபிறவிகளிலும் நிரந்தர
சேவகனே

நினைக்க வேண்டாம்
வேறு தெய்வமே
அனுமனை வேண்டி பெறலாம்
அனைத்து பேரின்பமே 

துன்பங்கள் பறந்துபோகும்
வலிகளும் மறந்துபோகும்
மகாவலிமை கொண்ட
அனுமனை நினைக்க 

போற்றி போற்றி
அனுமன் போற்றி
குருவாய் நின்று
அருள்வாய் போற்றி

எவன் ஒருவன் நூறு முறை 
அனுமன் நாற்பதை கூற
அவன் முக்தியற்று
முழு மகிழ்ச்சியும் அடைவான்

எவன் ஒருவன் பக்தியுடன்
அனுமன் நாற்பது கூற
அவன் வேண்டியது பெற
அந்த கௌரி கணவன் சாட்சி

ரகு பாடி 
இறைவனை வேண்டியது
இறைவன் என்றுன்றும் 
இருதயத்தில் எழுந்தருள வேண்டும்  

வாயு புத்திரனே
மங்கள மூர்த்தி ரூபனே
சீதா ராமா லக்ஷ்மருடன்  
இருதயத்தில் எழுந்தருள வேண்டும்

மனிதம்

இரக்கம் அற்ற மதம் உண்டா?

கருணை அற்ற இனம் உண்டா?

பரிவு அற்ற மனம் உண்டா?

மனிதம் அற்ற மற்றவரை கால

கணிதம் வேரறுக்கும்